Artur Jarmołowski

prof. dr hab. Artur Jarmołowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Zakład Ekspresji Genów
Email: artjarmo at amu edu pl
Tel. 61-829-5959

 

Tematyka badawcza: struktura i funkcja RNA, metabolizm RNA, splicing pre-mRNA, splicing alternatywny i jego regulacja, biogeneza mikroRNA u roślin.

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Genetyka