Rekrutacja UAM

W 2013 r. ranking kandydatów w naborze na I stopień studiów sporządzony zostanie na podstawie zamieszczonej tutaj tabeli. Szczegółowe warunki i tryby rekrutacji scharakteryzowane zostały w niniejszej uchwale Senatu UAM.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Podstawą będzie rozmowa kwalifikacyjna z informatyki i biologii, za którą można uzyskać 50 punktów.

Więcej informacji można znaleźć w Portalu Kandydata na studia oraz na wydziałowej stronie WWW.