Wzór rankingowy

RODZAJ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Tryb I 1) 2) 4)
Tryb II 1) 5)
konkurs świadectw dojrzałości (wyniki egzaminu pisemnego)
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski
podstawowy
 lub
 rozszerzony
0,1
 
j. polski
0,1
 
0,1
j. angielski
podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
j. angielski
0,2
0,2
matematyka
podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
matematyka
0,35
0,35
biologia
podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
jeden przedmiot wybrany z czterech3)
biologia
0,35
jeden przedmiot wybrany z czterech 3)
0,35
informatyka
podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
informatyka
0,35
0,35
chemia
podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
chemia
0,3
0,3
fizyka z astronomią
podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
fizyka z astronomią
0,3
0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiad: Biologicznej, Matematycznej, Informatycznej oraz laureaci eliminacji centralnych Olimpiad: Fizycznej, Astronomicznej, Chemicznej przyjmowani są na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Objaśnienia przypisów 1-5 podane zostały tutaj.