Wykładowcy

Wykładowcy UAM i PPWykładowcy przedmiotów wchodzących w skład programu makrokierunku Bioinformatyka zostali przedstawieni tutaj za pomocą krótkich notek. Poza prowadzeniem swojego przedmiotu osoby te mogą podjąć się opieki nad pracą licencjacką lub magisterską. Wybór promotora może zostać ułatwiony podaną w notkach tematyką badawczą, która jednak jest ujęta hasłowo i nie wyczerpuje całości zainteresowań naukowych danej osoby. Więcej informacji dostarczą strony WWW wykładowców i ich pracowni/zakładów, a przede wszystkim kontakt osobisty.