Mariusz Jaskólski

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii
Zakład Krystalografii oraz Centrum Badań Biokrystalograficznych PAN
Email: mariuszj at amu edu pl
Tel. 61-829-1274

 


Tematyka badawcza
: chemia i biologia strukturalna białek i kwasów nukleinowych, krystalografia białek.

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Biokrystalografia