Janusz Marek Bujnicki

prof. dr hab. Janusz Marek Bujnicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Pracownia Bioinformatyki, Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej
Email: iamb at genesilico pl
Tel. 61-829-5959

 

Tematyka badawcza: bioinformatyka strukturalna, przewidywanie struktury białek, kwasów nukleinowych i kompleksów makrocząsteczek, ewolucja białek, projektowanie leków, łączenie analiz teoretycznych i doświadczalnych.

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Podstawy Bioinformatyki (koordynator)
Bioinformatyka Strukturalna I