Borys Wróbel

prof UAM. dr hab. Borys Wróbel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Pracownia Bioinformatyki, Laboratorium Systemów Ewolucyjnych
Email: wrobel at evosys org
Tel. 61-829-5855

 

Tematyka badawcza: biologia systemów, modelowanie procesów biologicznych, bio-inspirowane modele obliczeń

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Biologia komórki
Modelowanie procesów biologicznych
Biologia systemów