Kierunek

Kierunek Bioinformatyka proponowany jest w formie studiów dwustopniowych, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata po trzyletnich studiach pierwszego stopnia oraz magistra po dwuletnich studiach drugiego stopnia. Program studiów tego makrokierunku spełnia wymagania określone w standardach kształcenia zarówno dla kierunku biologia, jak i kierunku informatyka. Rozumiejąc procesy i zjawiska biologiczne oraz dysponując szeroką wiedzą informatyczną absolwenci będą szczególnie predysponowani do podejmowania działań badawczych i aplikacyjnych na styku tych dwóch dziedzin nauki. Duża liczba przedmiotów obieralnych (zwłaszcza na studiach drugiego stopnia) oraz ich odpowiedni dobór umożliwiają każdemu studentowi wybór dostosowanego do indywidualnych zainteresowań profilu kształcenia, dając w szczególności możliwość położenia większego nacisku na przedmioty informatyczne, biologiczne lub specjalistyczne bioinformatyczne. W rezultacie absolwent makrokierunku Bioinformatyka będzie mógł po ukończeniu studiów pracować jako specjalista z dziedziny bioinformatyki, informatyki lub biologii. Absolwenci będą mogli podejmować studia doktoranckie w zakresie biologii lub informatyki. Szczegółowe sylwetki absolwentów makrokierunku Bioinformatyka przedstawione są tutaj.