3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Poniżej został przedstawiony plan zajęć na studiach licencjackich, w podziale na poszczególne semestry.

Studia pierwszego stopnia kończą się złożenieniem pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.